БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ДА ОТБЕЛЕЖИМ 3 МАРТ ПО ПОДОБАВАЩ НАЧИН!
Община Вършец предвижда отбелязването тази година на 3-ти март – Националния празник на България, чрез акцентиране върху националното самочувствие, патриотизма, националната принадлежност, красотата и самобитността на българския фолклор и култура.

Отправяме апел, на този ден жителите да излязат на Централния градски площад във Вършец със семействата си, облечени в традиционни народни носии и на всяка къща да бъде поставен националния флаг.

Да бъдем горди, че сме българи!  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ