Обяви


СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ МОЛБИ-ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА СМЕТ ПРЕЗ 2015 г.

Списъци на одобрените и неодобрените физически и юридически лица по населено място:

град Вършец
село Горна Бела Речка
село Горно Озирово
село Долна Бела Речка
село Долно Озирово
село Драганица
село Спанчевци
село Стояново
село Черкаски
Юридически лица
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ