ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

Обяви


СЪОБЩЕНИЕ
ДО ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ, МИРА НИКОЛОВА САЛИЙСКА И ЗОЯ ИВАНОВА БАЛАШЕВА

Съобщение до Георги Николов Георгиев и Мира Николова Салийска за издадена Заповед № 465/15.12.2014 г. на кмета на община Вършец, отнасяща се за осигуряването на достъп в собствения им имот на Зоя Иванова Балашева за извършване на ремонтно-укрепителни работи на плътната ограда.

Цялото съобщение може да прочетете ТУК.
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ