БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 11.12.2014 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
1 лекар ендокринология
1 лекар неврология
1 лекар нефрология
1 лекар анестезиология
3 рехабилитатори по ЗИХУ
1 учител по информатика и информационни технологии
1 козметик
1 началник производство

ІІ. Работни места за специалисти със средно специално, средно професионално, средно общо образование:
1 главен енергетик
1 кредитен консултант
5 шофьори на ТИР
1 сервитьор
1 кредитен експерт
2 настройчици монтажно оборудване и производствени линии
1 манипулант промишленост
1 продавач консултант  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ