Обяви


ПОКАНА
за Регионална среща на заинтересованите страни във връзка с изпълнението на дейностите по Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г.
Уведомяваме заинтересованите страни, че във връзка с одобрената с решение на МС № 761/06.11.2014 г. Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г., Министерството на икономиката ще проведе на 08.12.2014 г., от 11.00 часа в заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана, регионална среща с фирми и бизнес организации от всички административни области в Северозападния район по повод на изпълнението на набелязаните в стратегията приоритети.

Целта на инициативата е не само запознаване със съдържанието на документа, но и обсъждане съвместно с представителите на бизнеса на конкретни възможности за повишаване на растежа в областните икономики и осигуряване на конкурентни предимства.

Областният управител на област Монтана г-н Ивайло Петров кани за участие представители на фирми и бизнес организации от област Монтана, за които ще представлява интерес да представят актуални проблеми, както и конкретни идеи и предложения по отношение на стимулиране на местното икономическо развитие.

Фирмите, които ще вземат участие в събитието, следва да потвърдят своето присъствие в срок до 05.12.2014 г., 12.00 часа, на e-mail: oblastmont@montanabg.org или тел.096/399 127.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ