Обяви


ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО СХЕМА "ПО-БЛИЗО ДО РАБОТА"
Дирекция „Бюро по труда” Берковица - филиал Вършец Ви кани на информационен ден относно схема “По-близо до работа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, който ще се проведе на 26.11.2014 г./сряда/ от 11.00 часа в Градската художествена галерия във Вършец на бул. “Република” №73.

Проектът е насочен към насърчаване географската мобилност на работещите чрез предоставяне на стимули за търсене на подходяща работа, като могат да участват всички новонаети /заети по трудов договор лица, които работят в населени места, различни от тези, в които са регистрирани по настоящ адрес.

Целта на схемата е да стимулира работодателите за наемане на персонал от населени места и региони, различни от местата, в които извършват дейност.

Надяваме се на ползотворно сътрудничество!

Дирекция “Бюро по труда” Берковица  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ