БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ГЕРМАНИЯ ЗА МЛАДЕЖИ ОТ 18 ДО 27 ГОДИНИ
Във връзка с информационна кампания на Агенция по заетостта за дуално обучение в Германия “The jobs of my life”, Дирекция “Бюро по труда” – гр. Берковица ще проведе информационен ден на 18.11.2014 г. в стая 205, център «Работа» към Дирекцията, на който младежите на възраст от 18 до 27 години ще бъдат информирани за условията за участие в програмата за 2015 г.

За справки и по-подробна информация: Дирекция „Бюро по труда”, гр. Берковица, ул. „Д-р Иван Панов” № 1, ; тел.0953/ 88 371.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ