Обяви


ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИДЕЙНИТЕ ПРОЕКТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРОМЯНА НА ВИЗИЯТА НА ФОНТАНА НА ЦЕНТРАЛНИЯ ГРАДСКИ ПЛОЩАД
Община Вършец кани жителите и гостите на общината на 13.11.2014 г. от 13.00 ч. в Конферентната зала на СПА хотел „Съни гардън“ - гр.Вършец, на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на разработените четири идейни архитектурни проекта за реконструкция и промяна визията на фонтана в центъра на гр.Вършец, находящ се на кръстовището на бул.“България“ и бул.“Република“, в поземлен имот с идентификатор 12961.420.30 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Вършец от 2008 г.


  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ