Обяви


КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ИДЕЕН АРХИТЕКТУРЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРОМЯНА ВИЗИЯТА НА ФОНТАНА В ЦЕНТЪРА НА ГР.ВЪРШЕЦ

В изпълнение на Решение № 476 от Протокол № 45/27.05.2014г. на Общински съвет – гр. Вършец, със Заповед № 270/25.07.2014 г. кметът на община Вършец обяви конкурс за изработване на идеен архитектурен проект за реконструкция и промяна визията на фонтана в центъра на гр.Вършец, находящ се на кръстовището на бул.“България“ и ул.“Република“, в поземлен имот с идентификатор 12961.420.30 по Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Вършец от 2008г.

До крайния срок за изготвяне и подаване на идейните проекти - 30.09.2014г., в деловодството на община Вършец постъпиха 4 идейни проекта, които могат да бъдат разгледани на сайта на община Вършец:
Идеен проект 1
Обяснителна записка - идеен проект 1
Идеен проект 2
Обяснителна записка - идеен проект 2
Идеен проект 3
Идеен проект 4
Обяснителна записка - идеен проект 4
Проектите са изложени и в Туристическия информационен център - гр.Вършец, бул.“Република“ № 90A.

В срок до 17.00 ч. на 10.11.2014г. можете да изразите мнение, предложение и препоръки по идейните архитектурни проекти на електронната поща на община Вършец: admin_varshetz@mail.bg.
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ