БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС ЗА КОЗМЕТИЦИ И МАСАЖИСТИ
СПА хотел "Медикус" - гр. Вършец организира професионален курс по козметика и масажи.

Успешно преминалите курса и положилите изпит, ще получат възможност за професионална реализация.

Кандидатите трябва да представят автобиография и копие от документите за завършено образование на рецепцията на хотела - бул. "Република" № 87.

Документи се приемат до 20 октомври 2014 г. Телефон за допълнителна информация: 0700 123 05  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ