Обяви


ПРОВЕРКА НА ЛИЦАТА, ВКЛЮЧЕНИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ЗА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 05.10.2014 Г.
Чрез SMS:
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон:
Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ