Обяви


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел. – 88 371

Обявява следните свободни работни места към 18.09.2014 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
1 лекар ендокринология
1 лекар неврология
1 лекар нефрология
1 лекар анестезиология
3 рехабилитатори по ЗИХУ
1 кредитен експерт
1 възпитател –начален етап
2 детски учители
1 медицинска сестра - на 4 часа
1 социален работник
1 помощник-директор учебна дейност
1 ресурсен учител

ІІ. Работни места за специалисти със средно специално, средно професионално, средно общо образование:
1 главен енергетик
1 кредитен консултант
5 шофьори на ТИР
1 кредитен експерт
1 общ работник поддръжка сгради – на 4 часа  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ