БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ЗА ВАС, РАБОТОДАТЕЛИ
Във връзка с реализирането на проект „Подкрепа за заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, от 09 септември 2014 г. до 26 септември 2014 г. в Дирекция “Бюро по труда” - Берковица се приемат заявки за разкриване на работни места от работодатели от реалния сектор.

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” – гр. Берковица, ул. “Д-р Иван Панов” № 1, стая № 203, тел.: 0953/88371  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ