БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ОБЯВА за заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Вършец и ЗАПОВЕД на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Монтана за определяне Комисията за землищата на територията на община Вършец
Обява
Заповед № 158 от 01.08.2014 г.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ