Обяви


ОБЯВА за заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Вършец и ЗАПОВЕД на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Монтана за определяне Комисията за землищата на територията на община Вършец
Обява
Заповед № 158 от 01.08.2014 г.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ