ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

КУРБАН В С. ГОРНО ОЗИРОВО
Кметство с. Горно Озирово, общ. Вършец уведомява жителите и гостите на селото, че по повод християнския празник Илинден, на 20 юли (неделя) 2014 г. от 11.30 ч. в местността „Иброва поляна” – с. Г. Озирово ще бъде осветен и раздаден курбан за здраве и благоденствие.

Заповядайте!  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ