БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ СРЕЩУ БЪЛХИ И КЪРЛЕЖИ
Общинска администрация - Вършец уведомява жителите и гостите на общината, че на 02.07.2014 г. (сряда) от 04,30 ч. до 12,00 ч. ще се извърши дезинсекция срещу бълхи и дезакаризация срещу кърлежи на тревните площи в гр.Вършец и кв.Заножене, както и обработка на дворовете в кв. Изток – втора обработка.

Обработката ще се извърши от „Дезинфекционна станция” ЕООД - гр. Монтана, която е специализирана служба за извършване на подобен род дейности и притежава нужните лицензи, необходимата подвижна, моторна, и ръчна техника, специализиран персонал и висококачествени препарати.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ