Обяви


ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА КАЗАНИ ЗА ИЗВАРЯВАНЕ НА РАКИЯ /СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ/, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ НАХОДЯЩ СЕ В С.ДОЛНА БЕЛА РЕЧКА, ОБЩИНА ВЪРШЕЦ, ОБЛАСТ МОНТАНА
На 17.07.2014 г. от 10.00 ч. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на казана за изваряване на ракия /сграда и съоръжения/ находящ се в с.Долна Бела Речка, община Вършец, област Монтана /АЧОС № 7 от 24.04.1997г./.
Първоначална годишна наемна цена за наемане на обекта – 450 лв., без ДДС.
Пълните условия може да видите ТУК.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ