ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
Встъпителна пресконференция за представяне на дейностите по проекта на община Вършец "Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинация - общини Вършец, Берковица и Годеч"


  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ