Обяви


ЗАЕДНО ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Уважаеми жители и заинтересовани страни за развитието на община Вършец,

Във връзка с изпълнението на проект „Координиране и хармонизиране на местни политики за устойчиво развитие на община Вършец”, Договор за БФП № 13-13-175/12.11.2013 г., фирма „СИМ Консултинг” ЕООД (изпълнител по договор за разработване на Общински план за развитие на община Вършец за периода 2014 – 2020 г. и на Стратегия за развитие на туризма, 2014-2020 г.) проучва мнението на заинтересованите страни относно визията, политиките, целите и приоритетите в развитието на община Вършец.

Анкетните карти могат да бъдат подавани до 10.06.2014 г. по един от следните начини:
• в деловодството на Общинска администрация Вършец – на вниманието на Татяна Петрова и
• на електронни адреси: admin_varshetz@mail.bg, taniapetrova@abv.bg или office.sim@gmail.com

Общинският план за развитие е основният документ, който определя стратегическите цели и приоритети на всички страни в общината - граждани, местната власт, институции, професионалните среди, социални групи.
Бъдете активни в подготовката му!

Анкетни карти - изтегляне:

1. Анкетна карта - туризъм
2. Анкетно проучване относно визията, политиките, целите и приоритетите в развитието на община Вършец
3. Анкетно проучване относно визията, политиките, целите и приоритетите в развитието на община Вършец
4. Анкетно проучване относно визията, политиките, целите и приоритетите в развитието на община Вършец за периода 2014 - 2020г.



  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ