БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

СЪБОР НА ГРАД ВЪРШЕЦ
Уведомяваме жителите и гостите на града ни, че съгласно Заповед № 154/25.04.2014 г. на кмета на община Вършец, традиционният ежегоден събор на град Вършец ще се проведе на 06.05.2014 г. (вторник).


  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ