Обяви


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ"
На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Вършец информира всички заинтересовани лица, че на 28.04.2014 г., от 10.00 ч., в заседателната зала в сградата на Общинска администрация Вършец с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул.“България“ № 10, етаж 4, ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците, подали оферти за участие в провежданата от община Вършец обществена поръчка „открита процедура“ по ЗОП с предмет: „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Вършец – гр. Вършец, с. Спанчевци, с. Долна Бела Речка, с. Горна Бела Речка, с. Стояново, с. Долно Озирово, с. Горно Озирово, с. Черкаски, с. Драганица”, финансиран по договор № 12/322/000199/23.10.2009г., мярка 322 от Програма за развитие на селските районни от Държавен фонд земеделие – Разплащателна агенция към Министерство на земеделието и храните.


  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ