БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРОЕКТ "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЪРШЕЦ - КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА"
Уважаеми дами и господа,

Общинска администрация Вършец има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция на проект № А 12-22-134/11.04.2013 г. „Общинска администрация Вършец - компетентна и ефективна”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основна цел на проекта е повишаване на административния капацитет и подобряване на ефективността и ефикасността на работата на общинска администрация в община Вършец.

Събитието ще се състои на 25.03.2014 г. (вторник) от 15,30 часа в конферентната зала на Спа хотел „Съни гардън”, град Вършец.

За нас ще бъде удоволствие Вашето присъствие!

Екип по проекта  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ