Обяви


ДОБИВАНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА
Уведомяваме жителите на общината, че във връзка с писмо Вх.№ 5300-10/05.03.2014 г. на Директора на ТП „Държавно горско стопанство Берковица“ инж. Йордан Йончев за предоставяне на населението на община Вършец за добив чрез почистване на сечища, в които е извършвана сеч, на 1000 м3 дърва за огрев по цена 13,80 лв. без ДДС за 1 м3.,в деловодството на Общинска администрация – Вършец започва приемане на молби.

Молби за включване в списъците могат да подават лица, отговарящи на следните условия:
1. Да са с постоянен адрес в населеното място;
2. Да не получават енергийни помощи;
3. Да нямат непогасени задължения към Община Вършец
4. Да не притежават лична или наследствена частна гора.

Забележка: С предимство ще бъдат включени пенсионери и безработни.

Молби се приемат от 11.03.2014 г. до 31.03.2014 г., като на едно домакинство се отпускат по 5 м3 дърва за огрев.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ