Обяви


ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ ПРОЕКТ "КООРДИНИРАНЕ И ХАРМОНИЗИРАНЕ НА МЕСТНИ ПОЛИТИКИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ"
Уважаеми дами и господа,

Общинска администрация Вършец има удоволствието да Ви покани на представянето на проект „Координиране и хармонизиране на местни политики за устойчиво развитие на община Вършец”, Договор за БФП № 13-13-175/12.11.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за развитие.

Основна цел на проекта е подкрепа за реализиране на ефективни политики за устойчиво развитие на община Вършец.
Специфични цели на проекта:
• Подобряване на процеса за разработване и прилагане на политики в партньорство и координация на всички заинтересовани страни;
• Разработване на нови стратегически документи на община Вършец за новия програмен период 2014-2020, в синхрон с националните и регионални приоритети и действащо законодателство;
• Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг, контрол и оценка при прилагането на общинските политики.

Събитието ще се състои на 17.02.2014 г. (понеделник) от 16.00 часа в конферентната зала на хотел „Съни гардън”, град Вършец.

За нас ще бъде удоволствие Вашето присъствие!  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ