ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ МОЛБИ-ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА СМЕТ ПРЕЗ 2014 г.
Списъците на одобрените и неодобрените физически и юридически лица по населено място:

град Вършец
село Спанчевци
село Драганица
село Черкаски
село Стояново
село Долно Озирово
село Горно Озирово
село Долна Бела Речка
село Горна Бела Речка
Юридически лица  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ