БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

СЪОБЩЕНИЕ
На 31.01.2014 г. /петък/ от 16.00 ч. в малкия салон на Народно читалище „Пробуда – 1934“ кв. Заножене ще се проведе среща между кмета на община Вършец, Читалищното настоятелство на Народно читалище „Пробуда – 1934“ и жителите на кв. Заножене, във връзка с намеренията на Община Вършец за реконструкция и модернизация на част от сградата и пространството пред читалището.

Заповядайте!

от Общинска администрация - Вършец  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ