Обяви


ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ "ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В "ЕЛЕКТРОСТАРТ"АД
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 28.01.2014 г., (вторник) от 16:00 часа , в конферентната зала на СПА хотел „Съни Гардън“, гр. Вършец, бул. „България“ № 6 ще се проведе встъпителна пресконференция за запознаване на местната общност с проект BG051PO00-2.3.03-0349 „Подобряване на условията на труд в ЕЛЕКТРОСТАРТ АД“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" .

Заповядайте!  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ