Обяви


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ОТ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
Програмата цели да осигури заетост и социална интеграция на безработни лица, обект на месечно социално подпомагане, чрез разкриване на работни места:
- в общополезни дейности;
- в дейности на територията на предприятия без държавно и/или общинско участие:
- дейности, насочени към подобряване условията на труд и работна среда на територията на собственото им предприятие в сгради и постройки, в които се осъществява трудова дейност и се поддържа целогодишна/постоянна заетост на работните места в предприятието. Тези дейности са допустими за работодатели, които осъществяват основна производствена дейност от промишленото производство и/или от производството на строителна продукция;
- дейности в основното промишлено производство и производство на строителна продукция, водещи до повишаване на умения, квалификация и конкурентно-способност на наетите лица на свободния пазар.

- Работодателите, които могат да кандидатстват с проекти, са:
- Областни управители, общински администрации и общински предприятия
- Държавни предприятия и институции, извършващи общополезни дейности
- Юридически лица с нестопанска цел
- Предприятия без държавно и/или общинско участие.

Краен срок за подаване на проектите 22.11.2013 г.

Допълнителна информация за програмата, може да бъде получена на Интернет адрес:
www.az.government.bg
или в ДБТ Берковица
тел./факс: 0953/88371
е-mail: bt502@mbox.contact.bg  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ