БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

Заповеди и регистри за разпределението на ползването на земеделските имоти по смисъла на чл. 37в, ал.3, т. 2 ЗСПЗЗ за землищата на населените места от община Вършец
Заповедите на Директора на ОД “Земеделие”Монтана и Регистрите по реда на чл. 75а, ал.1, Предложение първо от ППЗСПЗЗ можете да видите ТУК.


  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ