Обяви


ЗА ВАС, РАБОТОДАТЕЛИ
Агенция по заетостта - Дирекция “Бюро по труда” – гр. Берковица уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. октомври 2013 г., както следва:

1. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ). Стойност 7648 лв.
2. Насърчаване на работодателите да наемат за чиракуване безработни лица до 29-годишна възраст (чл. 41а от ЗНЗ). Стойност 2293 лв.
3. Насърчаване на работодателите да наемат безработни над 50- годишна възраст (член 55а от ЗНЗ). Стойност 2043 лв.
4. Насърчаване на работодателите да разкриват “зелени работни места” (чл. 55д от ЗНЗ). Стойност 16542 лв.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата.

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” – гр. Берковица, ул. “Д-р Иван Панов” № 1, стая № 207, тел.: 0953/88371  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ