Обяви


ЗАПОВЕД № 166/06.08.2013Г. НА ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА
ОТНОСНО: Определяне на комисия заземлищата на територията на община Вършец, която да ръководи сключването на споразумения между собствениците и / или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи.

Заповедта можете да видите ТУК.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ