ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ
Заявлението за инвестиционно намерение "Преустройство и реконструкция на цех за преработка на диворастящи гъби и горски плодове в "Млекопреработвателно предприятие", гр. Вършец и информация за преценяване на необходимостта от ОВОС можете да видите ТУК.


  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ