БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФЕРМИТЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ II, III-а В I-а ГРУПА
Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) припомня на стопаните, които имат ферми 2-а, 3-а категория какви са изискванията за преструктуриране към 1-а категория.
В момента тече последният гратисен период за преструктуриране на животновъдните ферми, който изтича на 31.12.2013 година.
Изискванията на Европесйката комисия може да прегледате Тук.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ