БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

СТАРТИРАНЕ НА УСЛУГАТА "ЛИЧЕН АСИСТЕНТ" В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Относно реализирането на третия етап за предоставяне на социалната услуга "Личен асистент" в община Вършец по проект "Подкрепа за достоен живот" по ОП "Развитие на човешките ресурси" на ЕС, уведомяваме кандидатите за потребители на услугата с призната 90 % и над 90 % инвалидност от ТЕЛК, и кандидатите за лични асистенти, че започва набиране на същите за участие в проекта, считано от 15.04.2013 г. до 19.04.2013 г.

Документи се подават в сградата на бившето БКС (срещу автогарата), ет. 2, Ани Тачкова.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ