Обяви


ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ ОТНОСНО ЗАБРАНА ПРОДАЖБАТА НА АЛКОХОЛ, АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Заповед № 84/ 20.02.2013 г.


  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ