Обяви


ПИСМО ОТ "ЧЕЗ - БЪЛГАРИЯ" ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЛАКВАНИЯТА ОТ КЛИЕНТИ ОТНОСНО ВИСОКИТЕ ДЕКЕМВРИЙСКИ СМЕТКИ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
Писмо DOC 000-731/11.02.2013 г.


  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ