Обяви


ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ ОТНОСНО ПОДОБРЯВАНЕ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВЪРШЕЦ
Заповед № 71/14.02.2013 г.


  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ