ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

ОБЯВА
за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти в Сухопътни войски, Военно-въздушните сили и Военно-морските сили за конкурс през 2013 г.
Списък за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти в СВ, ВВС и ВМС за конкурс през 2013 г.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ