БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

КИНО НА ОТКРИТО
Община Вършец е съорганизатор в общонационалната кампания „Лято с БНТ-1” , която ще се реализира чрез прожекция на филм на 10.09.2012г. (понеделник) от 19.30 ч. пред естрадата на НЧ”Хр.Ботев- 1900” гр. Вършец.

Заповядайте!  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ