Обяви


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЪРШЕЦ ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК

Приемете предизвикателството и бъдете част от промените в Община Вършец.

Станете част от екипа, като Технически сътрудник на Председателя на Общински съвет Вършец.

Профил на длъжността:

 • Осигурява качествена организация на обслужване на ръководството на Общински съвет
 • Преразпределя постъпващата кореспонденция
 • Организира заседанията на Общински съвет,съвещания, срещи и разговори с Председателя на ОС
 • Води протоколи на провежданите срещи и заседания
 • Подпомага процесите водени от Председателя на Общински съвет Вършец
Необходими изисквания за длъжността:
 • Средно специално или висше образование
 • Добра езикова и писмена култура
 • Компютърна грамотност
 • Владеене на английски език е с предимство
 • Личностен профил - организираност, лоялност,мотивираност, комуникативност
Нашето предложение:
 • Опознаване и развитие дейностите в Общински съвет и Общинска администрация Вършец
 • Динамична работа, възможност за развитие и изява в конкурентна среда
 • Обучения, провеждани от водещи професионалисти
 • Добро възнаграждение и отлични условия на труд
 • Трудов договор
 • Добър социален пакет

Вашите документи (CV и мотивационно писмо) можете да изпращате
на e-mail new_jobs@moby2.com до 10.09.2012 година.

Документите на всички кандидати ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност,
а одобрените ще бъдат поканени на индивидуално интервю.
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ