БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА НАРЕДБА ЗА ДОМАШНИТЕ ЖИВОТНИ
Общинска администрация – гр. Вършец уведомява жителите на общината, че на 12.09.2012 г. от 19.00 ч. в салона на НЧ „Христо Ботев 1900” - Вършец ще се проведе публично обсъждане на проекта за Наредба за реда и минималните изисквания за отглеждането на продуктивни животни на територията на община Вършец.

Проектът на Наредбата е публикуван на интернет страницата на Община Вършец, в раздела „Общински съвет”.

Каним жителите на град Вършец и общината да вземат участие в публичното обсъждане на Наредбата.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ