ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

РЕВЮ-СПЕКТАКЪЛ "ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ НЕВИННОСТТА"
Община Вършец и фирма „Първа Нова“ организират ревю-спектакъл на облекла „Завръщане към невинността“.

Събитието ще се състои на 11.08.2012 г. (събота) от 10:00 ч. на естрадата пред НЧ „Христо Ботев - 1900“.

Заповядайте!  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ