ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ЗАЛОВЕНИ БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ
Община Вършец изплаща ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ в размер на 10 лв. на всеки, заловил и съпроводил до гаражите на БКС (на изхода на град Вършец), видимо БЕЗСТОПАНСТВЕНИ еднокопитни животни (коне, магарета, мулета, катъри) и едър рогат добитък (говеда).


  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ