Обяви


Прединвестиционно проучване и инвестиционно проектиране за изготвяне на работен проект
Прединвестиционно проучване и инвестиционно проектиране за изготвяне на работен проект в пълен обхват съгласно изискванията на Наредба № 4/21.05.2001г., на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за проект: „Многофункционален спортен център „Реконструкция на съществуващ стадион и изграждане на спортна зала с покрит плувен басейн в УПИ (Парц. IV) в кв. 90 по плана на гр. Вършец".

Допълнителни документи:

Решение за откриване на процедура
Обявление за обществена поръчка
Указания за участие
Документи за участие

Отговори на въпроси - част 1
Отговори на въпроси - част 2
Отговори на въпроси - част 3
Отговори на въпроси - част 4
Отговори на въпроси - част 5  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ