БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА 80-ТА ГОДИШНИНА НА ПИСАТЕЛЯ-ЗЕМЛЯК НИКОЛА СТАТКОВ
Постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт към ОбС, под патронажа на Председателя на Общински съвет Вършец инж. Анатоли Димитров организира тържествено честване на 80 – годишнината на първия почетен гражданин на Вършец – писателя Никола Статков.

Тържеството ще се състои на 08 юни 2012 г. от 17.00 ч. в Градската художествена галерия.

Заповядайте!  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ