БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

СЪОБЩЕНИЕ
Община Вършец уведомява жителите на общината, че СЕ ЗАБРАНЯВА пашата на стадата животни (овце, кози, крави, коне и др.) в частните земеделски имоти – ливади от 06.05.2012г. до коситба, с цел ливадите да достигнат пълна продуктивност на зелена трева и техните стопани да ги окосят безпрепятствено.

При констатиране на неправомерна паша на виновните лица – собственици на стада и недобросъвестни пастири ще бъдат съставяни актове за административни нарушения. Актовете се съставят от кметове, кметски наместници и упълномощени от кмета на община Вършец длъжностни лица.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ