БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
Уведомяваме собствениците на земеделска и горска техника, че на територията на община Вършец ще бъдат извършени „Технически прегледи за изправността на земеделската и горска техника” по следния график:

1. гр.Вършец – на 03.05.2012 г. от 9:30 до 11:30 часа
2. с.Долна Бела речка – на 03.05.2012 г. от 12 до 12:30 часа
3. с.Долно Озирово – на 03.05.2012 г. от 13 до 13:30 часа
4. с.Черкаски – на 03.05.2012 г. от 14 до 16:30 часа  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ