БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ДЕЗИНСЕКЦИЯ СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ И БЪЛХИ
Общинска администрациа уведомява жителите на община Вършец, че на 04.05.2012 г. от 05.00 ч. при благоприятни метеорологични условия ще бъде извършена дезинсекция срещу кърлежи и бълхи (първа обработка), съгласно сключен договор с Дезинфекционна станция гр. Монтана.

Ще бъдат обработени всички улици на града, козарници, паркова зона, градинки, дворните пространства на всички детски градини и училища на територията на общината.

В кв. Изток на град Вършец ще бъдат обработени дворовете на детската градина и училището, и всички частни къщи.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ