ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР КЪМ МРРБ РАЗПОРЕДИ СЪС ЗАПОВЕД ПРЕМАХВАНЕТО НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ "ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ"
Началникът на РДНСК Северозападен район инж.Николай Йорданов със свои заповеди от 28.04.2011 г. разпореди да бъдат премахнати незаконните строежи "Електронни съобщителни мрежи" на територията на град Вършец, както следва:

Заповеди за премахване на незаконни строежи  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ