Обяви


КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ
ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ
на ученици, родители и учители
МКБППМН към ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ОРГАНИЗИРА:
КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ
ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ
на ученици, родители и учители

Като цяло психологическото консултиране е вид краткосрочна психологическа помощ /от една до десет срещи/, ориентирана към решаване на конкретни проблеми и вземане на решения относно професионалната кариера, брака, семейството, усъвършенстване на личността и междуличностните отношения, възстановяване на емоционалното равновесие и т.н. То е насочено към здрави хора, изпитващи психически трудности и проблеми, както и такива, стремящи се към личностно развитие.

В конкретния случай консултирането е насочено към:
-конфликт и нарушена комуникация между родители и деца
-проблеми на юношеството
-преумора и депресия
-неовладяна агресивност
-липса на мотивация за образование и развитие
-злоупотреба с алкохол и наркотични вещества
-професионално ориентиране и избор на професия
-асоциално и аморално поведение
-подпомагане на родители при проблеми свързани с възпитанието
-диагностика на неуравновесеностите в детска и юношеска възраст и др.

ГРУПОВ СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТРЕНИНГ с класове
Социално-психологическите тренинги за работа с класовете са насочени към актуални теми от съвременния живот като „Безопасен интернет”, „Наркотици, опиати и зависимостти”, „Агресия и тормоз във и извън училище”, „Етническа толерантност и съжителство”, „Гражданско образование – морал, законност, държава, граждански статус”, „Туризъм и опазване на околната среда”, „Кариерно развитие, конкурентноспособно поведение и избор на професия”.

Тренингите са иновативни методи за извънкласна работа в групи, при които по достъпен и интересен начин се придобиват практически умения за развитие в социалната сфера, гражданското образование, ориентация в житейската среда – интернет, наркотици, зависимости, избор на професия, конкурентноспособно поведение и т.н.

Груповите тренинги се уговарят предварително от класния ръководител в извънучебно време.
Часовете за консултиране се уточняват в удобно за двете страни време. МКБППМН към ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ОРГАНИЗИРА:
КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ
ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ
на ученици, родители и учители

Като цяло психологическото консултиране е вид краткосрочна психологическа помощ /от една до десет срещи/, ориентирана към решаване на конкретни проблеми и вземане на решения относно професионалната кариера, брака, семейството, усъвършенстване на личността и междуличностните отношения, възстановяване на емоционалното равновесие и т.н. То е насочено към здрави хора, изпитващи психически трудности и проблеми, както и такива, стремящи се към личностно развитие.

В конкретния случай консултирането е насочено към:
-конфликт и нарушена комуникация между родители и деца
-проблеми на юношеството
-преумора и депресия
-неовладяна агресивност
-липса на мотивация за образование и развитие
-злоупотреба с алкохол и наркотични вещества
-професионално ориентиране и избор на професия
-асоциално и аморално поведение
-подпомагане на родители при проблеми свързани с възпитанието
-диагностика на неуравновесеностите в детска и юношеска възраст и др.

ГРУПОВ СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТРЕНИНГ с класове
Социално-психологическите тренинги за работа с класовете са насочени към актуални теми от съвременния живот като „Безопасен интернет”, „Наркотици, опиати и зависимостти”, „Агресия и тормоз във и извън училище”, „Етническа толерантност и съжителство”, „Гражданско образование – морал, законност, държава, граждански статус”, „Туризъм и опазване на околната среда”, „Кариерно развитие, конкурентноспособно поведение и избор на професия”.

Тренингите са иновативни методи за извънкласна работа в групи, при които по достъпен и интересен начин се придобиват практически умения за развитие в социалната сфера, гражданското образование, ориентация в житейската среда – интернет, наркотици, зависимости, избор на професия, конкурентноспособно поведение и т.н.

Груповите тренинги се уговарят предварително от класния ръководител в извънучебно време.
Часовете за консултиране се уточняват в удобно за двете страни време.
За информация: nasko.iliev.1973@mail.bg , и телефон: 0889144412  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ